RATIOANALYSE GEORGES KESTELEYN, STOUWERSBEDRIJF EN BEVRACHTINGEN NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 0.9110.6610.650.02
2019-12-31 0.9520.0620.040.01
2018-12-31 0.9416.5516.530.01
2017-12-31 0.9623.3623.330.03
2016-12-31 0.9521.0419.38-0.01
2015-12-31 0.898.828.15-0.06
2014-12-31 0.231.291.980.02
2013-12-31 0.221.281.89-0.01
2012-12-31 0.241.321.95-0.04

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.