RATIOANALYSE CONFISERIE DE BIE - L'ABEILLE TREFIN NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 0.899.405.430.06
2019-12-31 0.825.443.320.15
2018-12-31 0.846.323.600.18
2017-12-31 0.794.663.080.21
2016-12-31 0.743.852.850.18
2015-12-31 0.713.413.190.21
2014-12-31 0.774.443.520.19
2013-12-31 0.542.161.810.11
2012-12-31 0.804.914.110.10

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.