RATIOANALYSE ETIRAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE ZELZATE BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-06-30 0.733.744.990.05
2019-06-30 0.9624.2211.89-0.00
2018-06-30 0.99157.1067.06-0.01
2017-06-30 0.9966.9035.38-0.01
2016-06-30 0.9855.4326.36-0.01
2015-06-30 0.99115.2247.90-0.08
2014-06-30 0.9847.4619.160.03
2013-06-30 0.9521.318.930.02
2012-06-30 0.9994.3642.950.03

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.