RATIOANALYSE AUTOMATIC SYSTEM: ASSISTANCE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS 1 BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2019-03-31 0.9623.8613.110.04
2018-03-31 0.9519.189.840.11
2017-03-31 0.9211.795.340.11
2016-03-31 0.825.472.750.13
2015-03-31 0.713.401.850.18
2014-03-31 0.703.311.570.16
2013-03-31 0.632.681.360.04
2012-03-31 0.552.221.260.04

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.