RATIOANALYSE AVANZINI CONSULTING GROUP BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2018-12-31 0.805.015.00-0.05
2017-12-31 0.673.053.050.21
2016-12-31 0.592.432.430.25
2015-12-31 0.592.452.440.28
2014-12-31 0.441.791.790.41
2013-12-31 0.261.361.330.32
2012-12-31 0.151.171.110.25

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.