RATIOANALYSE ELECTRICITY AND SECURITY ASSOCIATION BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2019-09-30 0.642.764.690.19
2018-09-30 0.411.692.270.03
2017-09-30 0.411.711.750.02
2016-09-30 ????
2015-09-30 0.542.162.69-0.05
2014-09-30 0.471.891.400.02
2013-09-30 0.431.751.560.01
2012-09-30 0.331.491.35-0.14
2011-09-30 0.431.761.660.14
2010-09-30 0.321.481.39-0.09
2009-09-30 0.431.771.730.00
2008-09-30 0.451.811.690.15
2007-09-30 ????

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.