RATIOANALYSE DEN DRAAK CO÷PERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, MET SOCIAAL OOGMERK

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2019-08-31 0.612.603.050.04
2018-08-31 0.451.811.860.19
2017-08-31 0.582.371.830.08
2016-08-31 0.471.891.620.04
2015-08-31 0.411.701.620.05
2014-08-31 0.491.961.970.18
2013-08-31 0.522.101.760.43
2012-08-31 0.501.991.480.21

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.