RATIOANALYSE A.S. OPHTA BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2019-12-31 0.151.180.140.22
2018-12-31 0.101.120.190.15
2017-12-31 0.111.130.070.18
2016-12-31 0.111.120.050.23
2015-12-31 0.061.070.040.06
2014-12-31 0.181.220.160.23
2013-12-31 0.141.160.120.21
2012-12-31 0.101.120.100.19

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.